Biblioteka szkolna

 

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Nauczyciel bibliotekarz: p. Ewa Wróblewska

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek     9:00 – 15:00
Wtorek             7:50 – 13:50
Środa               9:00 – 15:00
Czwartek          7:50 – 13:50
Piątek              8:00 – 14:00


Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji:

 • potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły,
 • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
 • daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.

Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
W 2004 r. biblioteka została w pełni skomputeryzowana (program MOL 2000+).

Stan księgozbioru biblioteki szkolnej wynosi: 12066 woluminów, 74 kasety VHS i 264 płyty DVD.

W ofercie naszej biblioteki jest:

 • Literatura zawodowa - wyodrębniono księgozbiory zgodnie z profilem szkoły: elektrotechnika, elektrotechnika, elektryczność, maszyny elektryczne: przemysł spożywczy, piekarstwo, ciastkarstwo
 • beletrystyka młodzieżowa
 • pełny wybór lektur szkolnych
 • kasety VHS
 • płyty DVD
 • albumy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ten okres przedłużyć.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

CENTRUM MULTIMEDIALNE

W czytelni naszej biblioteki funkcjonuje Internetowe Multimedialne Centrum Informacyjne IMCI. Wyposażone jest w 12 komputerów. Do 11 podłączony jest Internet. Dwunasty komputer połączony jest z komputerem głównym biblioteki i służy do korzystania z katalogów komputerowych naszej biblioteki.

ZADANIA CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Centrum multimedialne służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Technicznych.
 2. Centrum multimedialne jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, a opiekun centrum służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów i informacji.
 3. Centrum multimedialne jest miejscem realizacji zajęć indywidualnych, opartych na wyszukiwaniu informacji w sieci Internet i użytkowaniu dostępnych w pracowni programów edukacyjnych a także zajęć dydaktycznych, prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela oraz opiekuna centrum.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z IMCI Każdy korzystający powinien znać regulamin i stosować się do jego wymagań oraz przestrzegać ogólnego regulaminu czytelni.

 1. Z IMCI mają prawo korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu utracą prawo do korzystania z IMCI. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Korzystanie z IMCI odbywa się w godzinach pracy biblioteki (w czytelni, która nie jest oddzielnym pomieszczeniem), pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. Wpisanie się do zeszytu korzystania z komputerów równoznaczne jest ze znajomością regulaminu. Wpis musi zawierać nazwisko i imię, klasę, numer stanowiska komputerowego oraz godziny korzystania.
 5. Dozwolone jest korzystanie z informacji (Internet) o jednoznacznie pozytywnym charakterze etycznym. Pojawienie się obrazów erotycznych lub związanych z przemocą ma być od razu zgłaszane do bibliotekarza lub opiekuna.
 6. Czynności wymagające każdorazowo wyraźnej zgody nauczyciela:
  •    włączanie i wyłączanie komputera,
  •    korzystanie z nośników przyniesionych z zewnątrz
  •    instalowanie programów
 7. O każdej zauważonej usterce, niesprawności lub uszkodzeniu, należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela wstrzymując jednocześnie wszelkie działania.
 8. Wszelki sprzęt, pomoce i urządzenia można używać jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego sprawność i trwałość.
 9. Korzystający odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia wynikające ze złej woli lub nieprzestrzegania regulaminu IMCI

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zwracać się do nauczyciela nadzorującego pracę IMCI.
 


Akcje i konkursy organizowane przez Bibliotekę szkolną:

I Ty możesz zostać świętym mikołajem

W dniach 04 - 08 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcję „ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Zebrano słodycze, które przekazano dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.

Akcja została zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas. Wszystkim serdecznie dziękujemy przyłączenie się do akcji.

Organizatorzy

Słodka Kawiarenka

6 grudnia Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas ZST w Kolnie zorganizowali akcję charytatywną „Słodka kawiarenka” dla Szymona – dziecka z naszego miasta.

Młodzież sprzedawała upieczone przez siebie przysmaki, ciasta, babeczki, i pączki. W akcji wzięli udział uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w akcji.

Organizatorzy

Młodzież czyta dzieciom

14.11.2022r. młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie odwiedziła Przedszkole nr 4 w Kolnie. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Młodzież czyta dzieciom”. Dziewczęta z klasy IV TRE/p pod opieką p. Ewy Wróblewskiej, czytały bajeczki i wierszyki dzieciom z grupy „Motylki” i „Misie”.

... czytaj wiecej>>

Spotkanie z pisarzem Błażejem Torańskim

7 listopada w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie z p. Błażejem Torańskim pisarzem, dziennikarzem, autorem m.in. książek „Knebel”. „Cenzura w PRL-u”, ,,Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” oraz , Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol”. To właśnie ta ostatnia książka była tematem spotkania zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolnie, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

VIII Ogólnopolska noc bibliotek – „TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ”

1 października 2022 r., w sobotę, od godz. 16:00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie i Bibliotece ZST w Kolnie było bardzo klimatycznie, głośno, dynamicznie i wesoło. Uczestników porywało do działań hasło VIII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek –"TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ". Program Nocy Bibliotek 2022 obfitował w atrakcyjne, zajmujące i żywiołowe gry, zabawy i konkursy.

... czytaj wiecej>>

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025

Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie uzyskało wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025" - Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Więcej informacji pod linkiem

Noc bibliotek

9 października 2021 r., w sobotę, od godz. 17:00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie i Bibliotece ZST w Kolnie było bardzo klimatycznie, głośno, dynamicznie i wesoło; uczestników porywało do działań hasło VII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek - CZYTANIE WZMACNIA. Program Nocy Bibliotek 2021, obfitował w atrakcyjne, zajmujące, poruszające, pobudzające, swawolne i żywiołowe gry, zabawy, konkursy wzmacniające intelektualnie, mentalnie i fizycznie.

... czytaj wiecej>>

Wieczór poetycki

30 września w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie odbyła się promocja tomiku poetyckiego p. Elżbiety Kulas „Z nadzieją przez świat”.

Autorka w swoich wierszach porusza problemy współczesnego świata i człowieka. Uważa, że świat nie zawsze zmierza we właściwym dla nas kierunku, ludzie nie zawsze postępują tak,jak powinni przedkładając nad wszystko konformizm i konsumpcjonizm. Ale pozostaje nam jeszcze nadzieja. Poetka nie dokonuje jednoznacznej oceny cywilizacji i stawia liczne pytania. W ten sposób zachęca swoich czytelników do dyskusji.

Spotkanie miało nietypową formę, ponieważ z przyczyn zdrowotnych, nie wzięła w nim udziału autorka wierszy. Goście mieli z nią kontakt telefoniczny, mogli zadawać pytania, na które odpowiadała, recytowała także swoje utwory. Spotkanie przebiegło w miłym, nostalgicznym nastroju wysłuchanych wierszy, recytowanych przez p. Annę Nadolną, p. Ewelinę Truszkowską, p. Dorotę Klimek i p. Wojciecha Kulasa.

... czytaj wiecej>>

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Corocznie w październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych do biblioteki szkolnej. Można się w niej zapoznać z wystawkami tematycznymi:

 • Polska współczesna powieść obyczajowa – 05.10 – 17.10. 2020 r.
 • Młodzieżowa powieść fantastyczna – seria „Percy Jackson” - 18.10 – 30.10. 2020 r.

Zapraszamy wszystkich do wypożyczania książek, nie tylko tych wyeksponowanych na wystawkach, ale również innych, znajdujących się w bibliotece szkolnej

... czytaj wiecej>>

Walentynkowy Konkurs Czytelniczy

W lutym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Walentynkowym Konkursie Czytelniczym”.

Dnia 28.02.2019r. komisja, po sprawdzeniu prac konkursowych uczestników (20 osób w tym LO – 10, T – 5, BSI – 5), przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce – Weronika Boć kl. III LO „a”
 • II miejsce – ex aequo Paulina Wiśniewska kl. III LO „a” i Magdalena Malinowska kl III LO„a”
 • III miejsce – ex aequo Aleksandra Zalewska kl. IV TRE i Dominika Sekścińska kl. III LO „a”

Organizatorzy

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Corocznie w październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych do biblioteki szkolnej. Można się w niej zapoznać z wystawkami tematycznymi:

 • współczesny polski kryminał – 02.10 – 14.10. 2018r.
 • poezja w szkolnej bibliotece 15.10 – 31.10. 2018r.
... czytaj wiecej>>

Dzień Zakochanych

14 lutego, powszechnie nazywamy Dniem Zakochanych, był obchodzony również w naszej szkole.

Tradycyjnie już z tej okazji powołano pocztę walentynkową, która przez cały dzień przekazywała miłosne wiadonosci.

Skrzynkę pocztową ustawiono w bibliotece szkolnej, by każdy mógł swobodnie z niej skorzystać.

Ponadto w czytelni biblioteki przygotowana została wystawa książek o tematyce miłosnej, z której mogli skorzystać uczniowie szukający inspiracji do napisania listów.

Nowością tegoroczną była  możliwość walentynkowej komunikacji także sąsiednią szkołą- I LO w Kolnie. Korzystając z usług naszej poczty walentynkowej, każdy mógł wyznać swoją sympatię, a także otrzymać jego dowody.

Bohaterowie powieści Sienkiewicza- konkurs

Biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami języka polskiego organizuje konkurs na najlepszą prezentację na temat:
Bohaterowie powieści Sienkiewicza”.

... czytaj wiecej>>

Konkurs czytelniczy

Nauczyciele języka polskiego i biblioteka szkolna organizują konkurs czytelniczy „Kobieta w literaturze”. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności kreacji kobiecych w literaturze.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmują polonistki i biblioteka szkolna do 07.03.2016r.

Wyniki konkursu czytelniczego

W lutym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Walentynkowym Konkursie Czytelniczym. Dnia 23.02.2016r. komisja w składzie:
1. Izabela Wądołowska – przewodnicząca
2. Ewa Grala,
3. Iwona Kozikowska,
4. Ewa Wróblewska
po sprawdzeniu prac konkursowych uczestników przyznała następujące miejsca:

... czytaj wiecej>>

Walentynkowy Konkurs Czytelniczy

Nauczyciele języka polskiego i biblioteka szkolna organizują Walentynkowy Konkurs Czytelniczy. Obejmuje on znajomość zarówno literackich motywów miłosnych, jak i funkcji miłości w kulturze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmują polonistki i biblioteka szkolna do 15.02.2016r.

Wyniki konkursu czytelniczego

W grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Szkolnym Konkursie Czytelniczym: „Z Biblią za pan brat”.

Komisja w składzie:
- Ewa Wróblewska – przewodnicząca
- Ewa Grala,
- Iwona Kozikowska,
- Izabela Wądołowska
po sprawdzeniu prac konkursowych uczestników przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Szymon Dębkowski – kl. III TM
II miejsce – Martyna Prusinowska – kl. II LO „b”
III miejsce – Paulina Karwowska – kl. II LO „b” .

15 – lecie IPN w Białymstoku

27 listopada w ramach obchodów 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. E. Wróblewską wzięli udział w spotkaniu poświęconemu projektowi „Śladami bohaterów”. Podczas niego odbyła się prezentacja projektu i pokazy wybranych relacji filmowych z wyjazdów do miejsc pamięci – Katyń, Kuropatw, Bolonia, Loreto i Monte Cassino – przygotowanych przez uczniów biorących w nich udział.

... czytaj wiecej>>

Warsztaty

17 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie odbyły się warsztaty uczniów naszej szkoły prowadzone przez Pana Krzysztofa Jodczyka – pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Przedstawił on obraz świata żydowskiego, który bezpowrotnie zniknął w wyniku Holocaustu.

... czytaj wiecej>>

Konkurs

Nauczyciele języka polskiego i biblioteka szkolna organizują konkurs czytelniczy pod hasłem „Z Biblią za pan brat”. Obejmuje on znajomość treści biblijnych, a także funkcjonowania Biblii w kulturze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmują polonistki i biblioteka szkolna do 15.11.2015r.

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Swój wybór uzasadnił jego wyjątkową historią oraz rolą, jaką odgrywa we współczesnym życiu naszego kraju. Sejm przypomniał też, że powołanie Teatru Narodowego w 1765 roku stało się jednym z fundamentalnych wydarzeń ustanawiających system opieki państwa nad powszechnie dostępną kulturą.

... czytaj wiecej>>

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece zorganizowano wystawkę twórczości Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego).

Rok 2015 został uchwalony przez Senat rokiem Witkiewiczów. Senacka uchwała podkreśla znaczenie Witkiewiczów jako jednych z najważniejszych twórców polskich: „Ich działalność oraz twórczość wywarła – i nadal wywiera – wpływ na kolejne pokolenia Polaków, nie tylko artystów i badaczy literatury, ale też szerokie grono odbiorców".

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawki w terminie od 05.10 – 16.10.2015

Wizyta w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Dnia 20 stycznia członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami panią Ewą Wróblewska odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki przeprowadzonej w naszej szkole akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” mogliśmy zanieść przebywającym tam dzieciom zebrane słodycze, maskotki.

... czytaj wiecej>>

I ty możesz zostać świętym mikołajem

W dniach 17-19 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcję „ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Zebrano słodycze i maskotki, które przekazano jako prezenty dla potrzebujących dzieci. Akcja została zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Ewy Wróblewskiej.

Do zbiórki włączyła się również gazetka szkolna, która wymieniła gazetki za słodycze bądź symboliczną złotówkę. Wszystkim dziękujemy za włączenie się do akcji. Mamy nadzieję, ze za rok uda nam się przeprowadzić po raz kolejny taką akcje.

Pocztówki świąteczne

Przed świętami Bożego Narodzenia członkowie Szkolnego Koła Caritas na terenie naszej szkoły rozprowadzili pocztówki świąteczne. Każdy z Nas mógł je otrzymać za symboliczne 50 gr. Zebrana kwota została przeznaczona na pomoc dla najuboższych rodzin. 40 pocztówek, którymi dysponowaliśmy zostały sprzedane w ciągu dwóch dni. Serdecznie dziękujemy za okazanie serca i pomocy potrzebującym!

Halowy turniej piłki nożnej niepełnosprawnych

Pomaganie jest wyjątkowym darem. Dobro, które ofiarujemy innym, wraca do nas ze zdwojoną siłą. Nic nie sprawia takiej radości jak możliwość niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Kardynał Stefan Wyszyński mówił o tym: „Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.”

... czytaj wiecej>>

Świąteczny kiermasz WTZ

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się już wielkimi krokami. Za oknem prószy śnieg, w sklepach jest coraz więcej świątecznych promocji.

... czytaj wiecej>>

I ty możesz zostać świętym Mikołajem

W dniach 13-15 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcję „ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Zebrano słodycze, maskotki i pieniądze, za które zostały zakupione prezenty dla potrzebujących dzieci.

... czytaj wiecej>>

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno