Nowy wymiar ksztacenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych
w Kolnie

 
Data publikacji: 10.10.2018

Aneks Nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-03 do umowy nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-00 o
dofinansowanie projektu pn. ,,Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie" zostat zawarty w dniu 1 października 2021 r. catkowita wartość projektu wynosi 3 804 410,45 zł, wspótfinansowanie Unii Europejskiej 3 233 748,87 zł, wktad własny 570 661,58 zł.

Protokół ZST

Remont ZST Kolno 1

Remont ZST Kolno 2

Remont ZST Kolno 3

 Nowe maszyny i lepsze warunki kształcenia w ZST w Kolnie

 
© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno