Szkolne koo Caritas

 

SZKOLNE KOO CARITAS
ZESPӣ SZKӣ TECHNICZNYCH
W KOLNIE
rok szkolny 2012/2013

CELE I ZADANIA KOA

Najistotniejszym celem dziaalnoci Koa jest praktyczna realizacja przykazania mioci bliniego, bez wzgldu na jego przekonania, wyznanie, narodowo czy ras.

Zadania Koa obejmuj w szczeglnoci:

 1. Pogbienie znajomoci nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miosierdziu Boym oraz jej szerzenie,
 2. Uwraliwienie spoecznoci szkolnej na rne obszary ludzkiej biedy,
 3. Krzewienie ducha czynnej mioci bliniego,
 4. Stwarzanie atmosfery mobilizujcej do wymagania od siebie i pracy nad sob, do ksztatowania osobowoci katolika i Polaka w deniu do wszechstronnego rozwoju modego czowieka i odpowiedzialnoci za Koci i Ojczyzn,
 5. Rozwijanie praktyk: religijnych w yciu osobistym i wsplnotowym, zwaszcza penego uczestniczenia we Mszy w.
 6. Troska o zdobywanie wiedzy religijnej i oglnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 7. Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliszym rodowisku, szkole, domu ssiedztwie oraz organizowanie pomocy,
 8. Sta wspprac i wczanie si w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zesp Caritas, na ktrego terenie dziaa Koo,
 9. Pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
 10. Pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
 11. Wspdziaanie, przy zachowaniu wasnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami, wadzami publicznymi i organizacjami pozarzdowymi.

Zadania, te s realizowane w porozumieniu z Dyrektorem szkoy wykorzystujc odpowiednie rodki i sposoby dziaania, a w szczeglnoci poprzez:

 1. Organizowanie spotka, dyskusji, kursw i szkole
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertw, konkursw,
 3. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynw, konkursw fantowych, wystaw, wydawanie gazetek szkolnych,
 4. Udzia w kwestach, zbirkach ofiar i darw organizowanych przez Caritas, a za zgod Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunw Koa w innych zbirkach i kwestach,

Czonkowie:

 1. Pdzich Dobrawa
 2. Kowalewska Aleksandra
 3. Gwiazda Natalia

Opiekunowie: p. Ewa Wrblewska i Ks. Grzegorz Karwowski

Akcje organizowane przez czonkw Szkolnego Koa Caritas

Wizyta w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Dnia 20 stycznia czonkowie Szkolnego Koa Caritas wraz z opiekunami pani Ew Wrblewska odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dziki przeprowadzonej w naszej szkole akcji „I Ty moesz zosta w. Mikoajem” moglimy zanie przebywajcym tam dzieciom zebrane sodycze, maskotki.

... czytaj wiecej>>

I ty moesz zosta witym mikoajem

W dniach 17-19 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcj „ I Ty moesz zosta witym Mikoajem”. Zebrano sodycze i maskotki, ktre przekazano jako prezenty dla potrzebujcych dzieci. Akcja zostaa zorganizowana przez Szkolne Koo Caritas pod opiek pani Ewy Wrblewskiej.

Do zbirki wczya si rwnie gazetka szkolna, ktra wymienia gazetki za sodycze bd symboliczn zotwk. Wszystkim dzikujemy za wczenie si do akcji. Mamy nadziej, ze za rok uda nam si przeprowadzi po raz kolejny tak akcje.

Pocztwki witeczne

Przed witami Boego Narodzenia czonkowie Szkolnego Koa Caritas na terenie naszej szkoy rozprowadzili pocztwki witeczne. Kady z Nas mg je otrzyma za symboliczne 50 gr. Zebrana kwota zostaa przeznaczona na pomoc dla najuboszych rodzin. 40 pocztwek, ktrymi dysponowalimy zostay sprzedane w cigu dwch dni. Serdecznie dzikujemy za okazanie serca i pomocy potrzebujcym!

Halowy turniej piki nonej niepenosprawnych

Pomaganie jest wyjtkowym darem. Dobro, ktre ofiarujemy innym, wraca do nas ze zdwojon si. Nic nie sprawia takiej radoci jak moliwo niesienia bezinteresownej pomocy tym, ktrzy najbardziej jej potrzebuj. Kardyna Stefan Wyszyski mwi o tym: „Z drobiazgw yciowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielko czowieka.”

... czytaj wiecej>>

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno